Members

Group Members

Grade Miyano Lab. Saitoh Lab.
Boss Eiji Miyano (prof.) Toshiki Saitoh (assoc. prof.)
Akiko Fujimoto (assist. prof.)
Researcher Yuki Toyosaka
M2 Tadatoshi Utashima Xian Dong Ying
Toru Mikuriya
Kohei Saisho
Kohei Kichise
M1 Shuta Ishii Takumi Shiota
Reo Nonoue Hirokazu Takeda
Tomoya Doi
Kento Nagadome
B4 Mao Nishitani Hibiki Kawabata
Ryotaro Ashimura Naohiro Kanoya
Shunsuke Kawaharada Suzu Tasaki
Yuki Nakamura Hina Maeda
Yu Hiroshige Tomotaka Matsuo
Koki Matsuyama Atsuya Kusano
Kanna Yamashita Yui Yoshioka